THE RIGHT WAY

Arbetsförmedlingen vann Klarspråkskristallen 2022

Publicerad: 2022-05-11

Klarspråkskristallen 2022 har tilldelats Arbetsförmedlingen för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete. Den 11 maj delades priset ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter på språkrådsdagen i World Trade Center i Stockholm.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter överräcker Klarspråkskristallen till representanter från Arbetsförmedlingen

Juryns motivering lyder:

”Med stöd från högsta ledningen har Arbetsförmedlingen lyckats sprida intresse för och kunskap om klarspråk i en stor och samhällsviktig organisation. Myndighetens verktygslåda för klarspråksarbete är inte bara välfylld utan också väl anpassad för olika medarbetare och målgrupper. Här kan andra organisationer, både stora och små, hämta inspiration för sina klarspråksinsatser.”

Klarspråkskristallen är ett pris för ett klart och begripligt offentligt språk. Priset delas ut av Språkrådet en gång om året till en myndighet, kommun eller region. I år var temat ”ett föredömligt klarspråksarbete som kan inspirera andra”.

– Vi är glada och stolta över att Arbetsförmedlingen vunnit det här priset. Det är ett kvitto på att vi har lyckats. En framgångsfaktor är att hela myndigheten jobbar med klarspråk – från den enskilda handläggaren till generaldirektören. Det är ett stort engagemang från många medarbetare som ligger bakom det här, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

I motiveringen lyfter juryn fram Arbetsförmedlingens stora verktygslåda som bland annat innehåller en skrivhandledning, en webbutbildning med språkvetaren och programledaren Fredrik Lindström, en klarspråksfilm på intranätet och olika myndighetsgemensamma språkgrupper.