THE RIGHT WAY

Samordningsfunktion ska möta kompetensbehov vid stora företagssatsningar

Publicerad: 2022-06-01

Nyindustrialisering och grön omställning är en nationell angelägenhet. Hela landet behöver kunskap och förståelse för utvecklingen i norra Sverige. För att bättre kunna bidra till kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner inrättar Arbetsförmedlingen en nationell samordningsfunktion med fokus på utvecklingen i norr.
Industri_Johner

I december 2021 fick Arbetsförmedlingen ett nationellt regeringsuppdrag kring kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner, däribland de stora industrietableringarna i Norrbottens och Västerbottens län.

Arbetsförmedlingen har redan ett brett utbud av verktyg för att stötta arbetet med kompetensförsörjning i samband med företagsetableringar och -expansioner. Det gäller bland annat kartläggning av kompetensbehov, erbjudanden till arbetsgivare, insatser för att matcha och rusta arbetssökande, men också att motivera till yrkesmässig och geografisk rörlighet.

Nu utvecklas en del verktyg ytterligare för att möta de ökade kompetensbehoven, exempelvis kring information och vägledning mot jobb i hela landet, kompetenshöjning (upskilling) genom utbildningslösningar och fortsatt utveckling av myndighetens kontrollarbete.

Ny analysmodell underlättar kompetensförsörjning

Som en del i arbetet med regeringsuppdraget tar Arbetsförmedlingen fram en ny analysmodell för att bättre kunna bedöma i vilka företagsetableringar och expansioner som Arbetsförmedlingen särskilt kommer kraftsamla kring.

Nationell och regional samordningsfunktion

Arbetsförmedlingen kommer att inrätta en nationell samordningsfunktion, för att få till en effektiv och hållbar matchning i samband med stora företagsetableringar och expansioner. Även regionala samordningsfunktioner kommer att inrättas, med början i region Nord i form av ett kansli.

– Vi ser stora vinster med en nationell samordningsfunktion för att möta behovet vid större etableringar och expansioner, men också för att fokusera på lokala behov. Samspelet mellan nationell och regional samordning hjälper oss att utveckla våra arbetssätt både internt och externt. Nu kraftsamlar myndigheten kring satsningarna på nyindustrialisering i Norrbottens och Västerbottens län, säger Christina Storm Wiklander, regionchef Arbetsförmedlingen Nord.

Gemensamt ansvar kring kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen är en av flera aktörer som inom sitt uppdrag bidrar till kompetensförsörjningsarbetet vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner, men det behöver bli tydligare vem som ansvarar för vad. För att driva arbetet framåt i att öka effektivitet, samarbete och trygghet föreslår myndigheten att detta bör fortsätta utforskas tillsammans med andra aktörer, med agendan från regeringens samverkansprogram som utgångspunkt.

– Arbetet med rapporten har gett oss både kunskap och värdefulla insikter från omvärlden som vi tar tillvara. Vi fortsätter den konstruktiva dialog vi har med olika samverkanspartners och självklart också med Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, säger Linda Schön Doroci, verksamhetsområdesdirektör på Arbetsförmedlingen.