THE RIGHT WAY

Enklare överblick med ny startsida av statistiken

Publicerad: 2022-06-21

Få snabbt överblick av månadsstatistiken och filtrera på hur arbetslösheten ser ut lokalt.På arbetsformedlingen.se/statistik kan du testa en ny version av översiktssidan för aktuell statistik.

pig1

Det ska vara enkelt för dig som användare att ta till dig Arbetsförmedlingens statistik. För att göra statistiken mer tillgänglig och visuell lanseras nu en ny version av översiktssidan för aktuell statistik på arbetsformedlingen.se/statistik/statistik-och-analyser.

På sidan Statistik och analyser får du snabbt en översikt av exempelvis antalet nya inskrivna arbetslösa, antal arbetssökande i en tjänst hos en leverantör eller hur stor andel som deltar i ett program. Dessutom kan du filtrera på läns- och kommunnivå och få fram din lokala statistik, vilket vi vet är en efterfrågad funktion.

Detta är första steget i en rad förändringar för att göra Arbetsförmedlingens statistik mer lättillgänglig.