THE RIGHT WAY

Arbetsförmedlingens sekretess ändras

Publicerad: 2022-11-28

Den 1 december 2022 sker ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att fler uppgifter om arbetssökande och arbetsgivare som lämnas till Arbetsförmedlingen blir offentliga.

book

I juni i år fattade riksdagen beslut om lagändringar som påverkar vilka uppgifter om arbetsgivare och arbetssökande som Arbetsförmedlingen får och inte får lämna ut.

Lagändringen börjar gälla från och med den 1 december 2022. Den innebär att fler uppgifter som begärs utlämnade kommer bedömas som offentliga och därmed lämnas ut.

Observera att lagändringen omfattar uppgifter som inkommer till Arbetsförmedlingen från och med den 1 december 2022. Uppgifter som inkommit före den 1 december 2022 omfattas inte av de nya bestämmelserna.