Arbete med vidareutvecklad matchningstjänst

Samordningsfunktion ska möta kompetensbehov vid stora företagssatsningar Publicerad: 2022-06-01 Nyindustrialisering och grön omställning är en nationell angelägenhet. Hela landet behöver kunskap och förståelse för utvecklingen i norra Sverige. För att bättre kunna bidra till kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner inrättar Arbetsförmedlingen en nationell samordningsfunktion med fokus på utvecklingen i norr. I december 2021 […]

Enklare överblick med ny startsida av statistiken

Enklare överblick med ny startsida av statistiken Publicerad: 2022-06-21 Få snabbt överblick av månadsstatistiken och filtrera på hur arbetslösheten ser ut lokalt.På arbetsformedlingen.se/statistik kan du testa en ny version av översiktssidan för aktuell statistik. Det ska vara enkelt för dig som användare att ta till dig Arbetsförmedlingens statistik. För att göra statistiken mer tillgänglig och visuell […]

Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Samordningsfunktion ska möta kompetensbehov vid stora företagssatsningar

Nyindustrialisering och grön omställning är en nationell angelägenhet. Hela landet behöver kunskap och förståelse för utvecklingen i norra Sverige. För att bättre kunna bidra till kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner inrättar Arbetsförmedlingen en nationell samordningsfunktion med fokus på utvecklingen i norr.

Arbetsförmedlingen vann Klarspråkskristallen 2022

Klarspråkskristallen 2022 har tilldelats Arbetsförmedlingen för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete. Den 11 maj delades priset ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter på språkrådsdagen i World Trade Center i Stockholm.