Långtidsarbetslösheten kräver fler arbetsplatsnära insatser

Arbetsförmedlingen behöver arbeta med ökat individuellt stöd med inriktning på fler arbetsplatsnära insatser för den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Det konstaterar myndigheten i en återrapport till regeringen om långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Utöver mer resurser krävs också utökat samarbete med andra samhällsaktörer för att bryta långtidsarbetslösheten.

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar

Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsförmedlingen tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.

Arbetsförmedlingens sekretess ändras

Den 1 december 2022 sker ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att fler uppgifter om arbetssökande och arbetsgivare som lämnas till Arbetsförmedlingen blir offentliga.

Ny bedömning: Arbetslösheten väntas öka

Arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå. Det visar Arbetsförmedlingens nya bedömning.

Sedan pandemin klingade av har arbetslösheten minskat tack vare en stark efterfrågan på arbetskraft. I början av nästa år väntas dock arbetslösheten öka, enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning. Detta beror på att risken för en sämre ekonomisk utveckling är högre än vid tidigare bedömningar.

Enklare överblick med ny startsida av statistiken

Enklare överblick med ny startsida av statistiken Publicerad: 2022-06-21 Få snabbt överblick av månadsstatistiken och filtrera på hur arbetslösheten ser ut lokalt.På arbetsformedlingen.se/statistik kan du testa en ny version av översiktssidan för aktuell statistik. Det ska vara enkelt för dig som användare att ta till dig Arbetsförmedlingens statistik. För att göra statistiken mer tillgänglig och visuell […]

Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Samordningsfunktion ska möta kompetensbehov vid stora företagssatsningar

Nyindustrialisering och grön omställning är en nationell angelägenhet. Hela landet behöver kunskap och förståelse för utvecklingen i norra Sverige. För att bättre kunna bidra till kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner inrättar Arbetsförmedlingen en nationell samordningsfunktion med fokus på utvecklingen i norr.

Arbetsförmedlingen vann Klarspråkskristallen 2022

Klarspråkskristallen 2022 har tilldelats Arbetsförmedlingen för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete. Den 11 maj delades priset ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter på språkrådsdagen i World Trade Center i Stockholm.